Microsoft C5 Integration

Microsoft C5 har ikke noget standard api, hvorfor integrations snitfladen ikke er givet på forhånd.
Vores overordnede model for integration er vist herunder, kort sagt læser Lagersystem direkte fra SQL serveren når data skal ind i lagersystem. Når data skal retur til C5 stiller vi en FTP/FTPS server til rådighed, hvor der ligger resultat-filer, som er resultatet af de handlinger der sker via lagersystem, som det så beror på C5 konsulent/udvikler at sikre, indlæses korrekt i regnskabet.

Opsætning af læseadgang

For at sikre en sikker adgang anbefaler vi:
– Fast IP / DNS til sql server
– Firewall der kun tillader vores datacenter ip-adresser adgang (Global outbound: 185.149.228.1)
– SQL Auth bruger med LÆSE rettigheder til hele C5 schema

Beskrivelse af felter

Systemet indlæser som udgangspunkt følgende felter

Ordre
ORDKART.NUMMEROrder ID
ORDKART.OPRETTETOrder Date
ORDKART.LEVERESDelivery Date
ORDKART.GRUPPESubsite ID
ORDKART.VORREFReference
ORDKART.LANDBilling Country
ORDKART.DERESREF / ATTENTIONBilling Att / Name
ORDKART.ADRESSE1Billing Address 1
ORDKART.POSTBYBilling Zip + Billing City
ORDKART.EMAILBilling Email
ORDKART.TELEFONBilling Telefon
ORDKART.MOMSNUMMERBilling CVR
ORDKART.NAVNBilling Company
ORDKART.EANNUMBEREAN
ORDKART.ADRESSE2Billing Address 2
ORDKART.LEVERING1Delivery Company
ORDKART.LEVLANDDelivery Country
ORDKART.LEVATTENTIONDelivery Name
ORDKART.LEVERING3Delivery Zip + City
ORDKART.LEVERING2Delivery Address 1
ORDKART.EMAILDelivery Email
ORDKART.TELEFONDelivery Phone
ORDKART.LEVERINGCargo Mapper
ORDKART.VALUTACurrency
Order lines
ORDLINIE.TEKSTLine Title
ORDLINIE.PRISLine unit price
ORDLINIE.ANTALLine qty
ORDLINIE.ENHEDLine UOM
Product
LAGKART.VARENUMMERItemnumber
LAGKART.VARENAVN1Title
LAGKART.EANBarcode
LAGKART.BEHOLDNINGInventory
LAGKART.LEVERANDXRItem Supplier Name
LAGKART.LEVVARENUMMERItem Supplier Itemnumber
LAGKART.KOSTPRISItem Costprice
LAGKART.NETTOVXGTItem weight
Goodsin Order
INDKART.NUMMERGoodsin order ID
INDKART.OPRETTETOrder date
INDKART.NAVNSupplier Name
INDKART.KONTOSupplier ID
INDKART.LEVERESExpected Arrival
Goodsin line
INDLINIE.VARENUMMERItemnumber
INDLINIE.ANTALQty
INDLINIE.PRISPrice
INDLINIE.TEKSTText
KREKART
KREKART.KONTOLeverandør Nr
KREKART.NAVNLeverandør Navn

Beskrivelse af returfiler

Returfilerne vil ligge i en mappestruktur som følger formatet: <environment>/<actiontype>/<date>_<id>.csv

Ordreafslutning / Dellevering

Type: FULFILLMENT

FeltheaderIndhold
MODTAGNUQty delivered now
VARENUMMERItemnumber
TEKSTLine title
LINIENRC5 LINIENR
ORDRENROrder ID

Lagerreguleringer

Type: REGULATION

FeltheaderIndhold
VARENUMMERItemnumber
ANTALQty
NAVNItem name
TIDSPUNKTTime of stockregulation
ANSVARLIGName of person responsible for regulation

Varemodtagelse / Delvaremodtagelse

Type: GOODSIN

FeltheaderIndhold
VARENUMMERItemnumber
MODTAGNUQty currently received
LINIENRLINIENR from INDLINIE
TEKSTLine text
ORDRENRNUMMER from INDKART
FØLGESEDDELNRGoodsin Reference
For spørgsmål og support kan du ringe til os på telefon 39391310 eller sende os en e-mail på support@lagersystem.dk
Kontakt support